Även med händerna ovanpå täcket – är jag den farligaste på min väg – Aktuell utställning med Signe Vad (DK)

Skärmavbild 2016-01-12 kl. 14.19.01jag smeker mitt inre och föder en klump intorkat blod

utskiten med uppfostran
urladdar psykodynamiska explosioner i små droppar

och sätter avtryck

vi blandar alla blod

homo carnosa!

Signe Vad ställer ut fotografi och installationer hos Martin Bryder Galleri.

Även med händerna ovanpå täcket – är jag den farligaste på min väg är en utställning som kretsar kring det omedvetna, begär och drifter. Signe vad använder blod, droppar och svulstiga groteska former som ett psykodynamiskt grepp för att göra upp med kulturell inkodning, hämningar och skam.

“Psykodynamik: psykologiskt begrepp som avser samspelet mellan psykiska krafter (tex behov, impulser av sexuell eller aggresiv art, känslor) i personligheten. Enligt psykoanalytisk teori skapas psykodynamiken av omedvetna psykiska krafter såsom drifter och försvarsmekaniker. Dessa avgör såväl barnets som den vuxnes personlighetsutveckling, såsom beteende, fantasi, symptom och motiv.”(http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/psykodynamik)

Share
Posted in utställningar | Comments Off on Även med händerna ovanpå täcket – är jag den farligaste på min väg – Aktuell utställning med Signe Vad (DK)

Newfoundland

event
Jag utgår från textilier med en historia av att ha burits eller legats på, för att forma geometriska konstellationer, influerad av idérikedomen inom lappteknik; att förvandla något uttjänt och ge det nytt liv. Motiven är hämtade bland stengolv vars sammansatta skärvor, med enkla visuella medel, inger illusioner av djup. Mönster som genom sina upprepningar och reflektioner antyder en tänkt oändlighet.

Katrine Persson (f. 1976) bor i Malmö och är utbildad på Konsthögskolan Valand. Persson arbetar sedan en tid främst textilt och är intresserad av att göra sitt eget guld.

www.katrinepersson.tumblr.com

 

Share
Posted in utställningar | Comments Off on Newfoundland

CONTINUUM – MATTIAS ELIASSON 3 oktober – 1 november

 

Share
Posted in Uncategorized | Comments Off on CONTINUUM – MATTIAS ELIASSON 3 oktober – 1 november

CONTINUUM – MATTIAS ELIASSON 3 oktober – 1 november

ME_affisch
”Om allt bara pågår och ansträngningarna aldrig upphör, inträder till slut ett läge där allt verkar så precis rätt i förhållande till vartannat. En gång räcker. Ett kontinuum av försök är vad som orsakar denna enda gång. De kemiska reaktionernas ständiga strävan ska därför aldrig ges upp, oavsett om man är atom eller annan sorts partikel.” (Ester Nilsson)

Share
Posted in utställningar | Comments Off on CONTINUUM – MATTIAS ELIASSON 3 oktober – 1 november

AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

utst2 utst1

Share
Posted in utställningar | Comments Off on AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

Augusti_2

Share
Posted in utställningar | Comments Off on AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

NOTES – Carl Michael Von Hausswolff

Notes_kort-2

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF

NOTES

The second CMVH exhibition at Martin Bryder Gallery consists of thirty-six different collages on paper and a two-channel sound piece.

The collages, Notes, are meditative reflexions and notes on our time using words, photographs and bank notes from various places in our world such as Uruguay, Russia, China etc.

The sound- piece, Notes (Remedios Bells), is a post-minimalistic work consisting of stretched tones stemming from a church bell in Colombia.

In connection with the exhibition a signed and numbered edition (ed.: 23) of Notes consisting of 30 pages and one CD-R will be released by the gallery

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF

NOTES

CMVH:s andra utställning hos Martin Bryder består av trettiosex olika kollage på papper samt ett ljud verk. 

Kollagen, Notes, är meditativa reflextioner och noteringar på vår samtid bestående av fotografier och sedlar ifrån så vitt skilda länder som Uruguay, Ryssland, Kina m fl  och enstaka kommenterande ord. 

Ljudverket, Notes (Remedios Bells), är ett post-minimalistiskt verk bestående av utdragna toner som härstammar från en kyrkklocka i Colombia.

I samband med utställningen ger galleriet ut en signerad och numrerad (23 ex) upplaga av NOTES innehållande 30 st blad och en CD-R.

Share
Posted in utställningar | Comments Off on NOTES – Carl Michael Von Hausswolff

YOU ARE NOT ALONE – Grupputställning 14 mars – 18 april

Utställningen förlängd till den 18/4
kort_GrupputställningMont66mb
bryder_youarenotalone_15

Share
Posted in utställningar | Comments Off on YOU ARE NOT ALONE – Grupputställning 14 mars – 18 april

Peter Larsson Walk On A Stick And Cry Martin Bryder Gallery 14/2 ­ 8/3 2015

martinbryder-gallery-till-internet

Peter Larsson Walk On A Stick And Cry Martin Bryder Gallery 14/2 ­ 8/3 2015

Peter Larsson (f.1979, Örebro) lever och arbetar i Stockholm. Hans produktion präglas av originalitet, ett naivistiskt uttryck och ett konstnärligt språk som angränsar till serietidningsestetik. Larssons konst kännetecknas också av humor kombinerat med allvar, ett spel mellan det abstrakta och konkreta, det kaosartade och ordnade.

Larssons främsta medium är animerad dockfilm. Hans filmer har ibland en tydligt berättande struktur som i den uppmärksammade M?annen som inte kom nånstans (2005), samt filmen Människorna och valen (2008). I andra senare filmer som Seven Days In The Woods (2010) och Other Rooms (2012) är stämningen i särkilt fokus och uttrycket mer upplöst.

På Martin Bryder Gallery visar Peter Larsson teckningar och uppförstorade kollage. Dessutom visas en unik skulptural hög med rester av de dockor som han animerat i sina filmer, avverkade och förbrukade likt en soptip.

Peter Larsson är utbildad i animation på Gotlands Högskola åren 2005­2007, samt i fri konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm åren 2007­2012.

http://peterlarsson.se

Share
Posted in utställningar | Comments Off on Peter Larsson Walk On A Stick And Cry Martin Bryder Gallery 14/2 ­ 8/3 2015

lightnin’ howlin’ and screamin’: ILLUMINATION AND NIGHT GLARE

LHSphoto17 januari – 8 februari 2015

Lightnin’ Howlin’ and Screamin’, förkortat LHS, är en konstnärsduo bestående av fotograf Kim Ramberghaug och konstnär Jessika Thörnqvist.

Namnet LightninHowlinand Screaminrefererar till amerikanska bluesartister. Blues som handlar om vemod, ger en bild av olycka och lämnar känslorna till lyssnaren. Vi inspireras av och utforskar de flyktiga inre bilder som kan uppstå när man lyssnar på musik. Dessa atmosfäriska bilder av inre världar och subjektiva tillstånd försvinner, men känslan kan dröja kvar. Likt ett minne. Vi arbetar med att i fotografi, film och ljud försöka ge yttre form åt inre världar. Kan de avbildas eller enbart refereras till?4

 Vi intresserar oss för vad som finns bortom eller utanför en bild, men som ändå kan vara synligt eller anas närvarande. Vi undersöker och laborerar med bildernas inbördes relationer och det meningsbärande utrymme som finns eller kan uppstå mellan dem. I detta utrymme kan det ibland uppstå en tystnad som kan påminna om den som finns mellan tonerna i musik. Genom att arbeta seriellt, med en rytm, önskar vi att skapa stämningar och associationer likt musiken. Inre och yttre landskap speglar sig i varandra.

Kim Ramberghaug(*1973 på Smøla, Norge) har studerat fotografi vid Academy of Art College, San Francisco och Maine Photographic Workshop.

Jessika Thörnqvist(*1975 i Helsingborg) är utbildad vid Kunstakademiet i Trondheim och Nordiska Konstskolan i Kokkola.

Ramberghaug & Thörnqvist har samarbetat som LHS sedan 2011 och deras arbeten har ställts ut i både i Sverige och utomlands. Illumination and Night Glare är deras andra utställning på Martin Bryder Gallery. Titeln är lånad av den amerikanska författaren Carson McCullers oavslutade självbiografi. Utställningen visar fotografi och konstfilm.

 Vernissage lördag 17 januari kl 13 – 17

Share
Posted in utställningar | Comments Off on lightnin’ howlin’ and screamin’: ILLUMINATION AND NIGHT GLARE