AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

utst2 utst1

Share
Posted in utställningar | Comments Off on AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

Augusti_2

Share
Posted in utställningar | Comments Off on AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

NOTES – Carl Michael Von Hausswolff

Notes_kort-2

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF

NOTES

The second CMVH exhibition at Martin Bryder Gallery consists of thirty-six different collages on paper and a two-channel sound piece.

The collages, Notes, are meditative reflexions and notes on our time using words, photographs and bank notes from various places in our world such as Uruguay, Russia, China etc.

The sound- piece, Notes (Remedios Bells), is a post-minimalistic work consisting of stretched tones stemming from a church bell in Colombia.

In connection with the exhibition a signed and numbered edition (ed.: 23) of Notes consisting of 30 pages and one CD-R will be released by the gallery

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF

NOTES

CMVH:s andra utställning hos Martin Bryder består av trettiosex olika kollage på papper samt ett ljud verk. 

Kollagen, Notes, är meditativa reflextioner och noteringar på vår samtid bestående av fotografier och sedlar ifrån så vitt skilda länder som Uruguay, Ryssland, Kina m fl  och enstaka kommenterande ord. 

Ljudverket, Notes (Remedios Bells), är ett post-minimalistiskt verk bestående av utdragna toner som härstammar från en kyrkklocka i Colombia.

I samband med utställningen ger galleriet ut en signerad och numrerad (23 ex) upplaga av NOTES innehållande 30 st blad och en CD-R.

Share
Posted in utställningar | Comments Off on NOTES – Carl Michael Von Hausswolff

YOU ARE NOT ALONE – Grupputställning 14 mars – 18 april

Utställningen förlängd till den 18/4
kort_GrupputställningMont66mb
bryder_youarenotalone_15

Share
Posted in utställningar | Comments Off on YOU ARE NOT ALONE – Grupputställning 14 mars – 18 april

Peter Larsson Walk On A Stick And Cry Martin Bryder Gallery 14/2 ­ 8/3 2015

martinbryder-gallery-till-internet

Peter Larsson Walk On A Stick And Cry Martin Bryder Gallery 14/2 ­ 8/3 2015

Peter Larsson (f.1979, Örebro) lever och arbetar i Stockholm. Hans produktion präglas av originalitet, ett naivistiskt uttryck och ett konstnärligt språk som angränsar till serietidningsestetik. Larssons konst kännetecknas också av humor kombinerat med allvar, ett spel mellan det abstrakta och konkreta, det kaosartade och ordnade.

Larssons främsta medium är animerad dockfilm. Hans filmer har ibland en tydligt berättande struktur som i den uppmärksammade M?annen som inte kom nånstans (2005), samt filmen Människorna och valen (2008). I andra senare filmer som Seven Days In The Woods (2010) och Other Rooms (2012) är stämningen i särkilt fokus och uttrycket mer upplöst.

På Martin Bryder Gallery visar Peter Larsson teckningar och uppförstorade kollage. Dessutom visas en unik skulptural hög med rester av de dockor som han animerat i sina filmer, avverkade och förbrukade likt en soptip.

Peter Larsson är utbildad i animation på Gotlands Högskola åren 2005­2007, samt i fri konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm åren 2007­2012.

http://peterlarsson.se

Share
Posted in utställningar | Comments Off on Peter Larsson Walk On A Stick And Cry Martin Bryder Gallery 14/2 ­ 8/3 2015

lightnin’ howlin’ and screamin’: ILLUMINATION AND NIGHT GLARE

LHSphoto17 januari – 8 februari 2015

Lightnin’ Howlin’ and Screamin’, förkortat LHS, är en konstnärsduo bestående av fotograf Kim Ramberghaug och konstnär Jessika Thörnqvist.

Namnet LightninHowlinand Screaminrefererar till amerikanska bluesartister. Blues som handlar om vemod, ger en bild av olycka och lämnar känslorna till lyssnaren. Vi inspireras av och utforskar de flyktiga inre bilder som kan uppstå när man lyssnar på musik. Dessa atmosfäriska bilder av inre världar och subjektiva tillstånd försvinner, men känslan kan dröja kvar. Likt ett minne. Vi arbetar med att i fotografi, film och ljud försöka ge yttre form åt inre världar. Kan de avbildas eller enbart refereras till?4

 Vi intresserar oss för vad som finns bortom eller utanför en bild, men som ändå kan vara synligt eller anas närvarande. Vi undersöker och laborerar med bildernas inbördes relationer och det meningsbärande utrymme som finns eller kan uppstå mellan dem. I detta utrymme kan det ibland uppstå en tystnad som kan påminna om den som finns mellan tonerna i musik. Genom att arbeta seriellt, med en rytm, önskar vi att skapa stämningar och associationer likt musiken. Inre och yttre landskap speglar sig i varandra.

Kim Ramberghaug(*1973 på Smøla, Norge) har studerat fotografi vid Academy of Art College, San Francisco och Maine Photographic Workshop.

Jessika Thörnqvist(*1975 i Helsingborg) är utbildad vid Kunstakademiet i Trondheim och Nordiska Konstskolan i Kokkola.

Ramberghaug & Thörnqvist har samarbetat som LHS sedan 2011 och deras arbeten har ställts ut i både i Sverige och utomlands. Illumination and Night Glare är deras andra utställning på Martin Bryder Gallery. Titeln är lånad av den amerikanska författaren Carson McCullers oavslutade självbiografi. Utställningen visar fotografi och konstfilm.

 Vernissage lördag 17 januari kl 13 – 17

Share
Posted in utställningar | Comments Off on lightnin’ howlin’ and screamin’: ILLUMINATION AND NIGHT GLARE

Henrik Lund Jörgensen

version1xprint2-3

+SKETCHES FOR FRIENDS HE LOST AT SEA+

Henrik Lund Jørgensen takes up the subjects and compositions of some of Michael Ancher’s most well-known works: Vil Han Klare Pynten (1880), Mandskab Reddet (1894) and Den Druknede (1896). The paintings is a re-enacted in the manner of a tableau vivant, however with refugees from other countries taking the place of the fishermen. By having “boat people“ play the part of the heroic Skagen fishermen, the artist takes Ancher’s paintings into the scope of the present with references to photojournalism, renewing questions about escape and rescue, emigration and social responsibility.

Lördagen den 15 november kl 12.00 –  17.00 

Share
Posted in utställningar | Comments Off on Henrik Lund Jörgensen

Clay Ketter – Martin Bryder Gallery 20 september – 25 oktober

Skärmavbild 2014-09-15 kl. 22.57.48

7999

Share
Posted in utställningar | Comments Off on Clay Ketter – Martin Bryder Gallery 20 september – 25 oktober

MATHIAS KRISTERSSON – MARTIN BRYDER GALLERY 23/8 – 13/9 2014

Skärmavbild 2014-08-22 kl. 21.04.49
Share
Posted in Uncategorized | Comments Off on MATHIAS KRISTERSSON – MARTIN BRYDER GALLERY 23/8 – 13/9 2014

Sara Wallgren – De re

teaser bild De reCentralt i arbetet med utställningen är den serie teckningar som är avbildningar av
störningar i TV-apparatens bild eller stillbilder när VHS-kassetter fastnat i videobandspelaren. Gemensamt för dessa bilder som Sara Wallgren tagit avstamp i är att någon har sagt sig se ett budskap eller ett ansikte i bilderna, det som kallas ”The ghost in the machine”.
I arbetet har processen varit viktig. Genom tecknandet försvinner oundvikligen delar av information som inte återgetts på rätt sätt gentemot förlagan. Genom tecknandet har bilden omarbetats och förvandlats. Då Wallgren varit omedveten om vilken del av bilden som är väsentlig för det påstådda budskapet har det kanske förvandlats, försvunnit, och blivit en bild som helt avväpnats från sin ursprungliga raison d’être och är inte längre något annat än vad den faktiskt är – en teckning.

I de ljudverk som finns i utställningsrummet fortsätter tankarna kretsa mellan det förväntade och det oväntade. Gränsen mellan det som finns och det som projiceras av oss. I ett av ljudverken har Sara Wallgren använt sig av den så kallade Wow! signalen som är en ljud som spelades in 1977 vid ”The Big Ear”, ett radio-observatorium i Ohio. Oidentifierad och oförklarad spelades ljudet in som en mystisk potentiell signal från en annan livsform. Oavsett om det är en signal ifrån en annan livsform, eller en signal som i sina komplexa omständigheter kommer ur en otroligt märklig slump så är ljudet främmande i sin existerande form. Oberoende av teori ger ljudet upphov till ett annat lyssnande i sin brist på en logisk förklaring till dess existens. Sara har i utställningen De re tagit avstamp i en sorts tillfällig avsaknad av den medvetna mänskliga tankens påverkan, och konstruerat en utställning där hennes egen position blir att sätta slumpen i en sorts ordning.

Sara Wallgrens konstnärsskap har sin grund i teckning och ljud. Pendlande mellan dessa två medium arbetar hon med sakers tillstånd och förutsättningar. Ofta handlar hennes arbeten om kommunikation och översättningar av ett tillstånd till ett annat. Med utställningen De re ställer hon ut för andra gången på Martin Bryder Gallery i Lund, dock var den förra gången 2011 i samarbete med Galleri Pictura.

Vernissage lördag 24e maj kl 13-17

Martin Bryder 
Nygatan 12, Lund

24e maj till 22 juni 2014
Öppettider:
torsdagar 16- 18
lördagar 13-16

Share
Posted in Uncategorized | Comments Off on Sara Wallgren – De re