I RELATION TILL ALLT DET ANDRA | Jennie Rosberg – 30 april – 28 maj

jennie_h_42cm“I utställningen undersöks naturlagar och fysikaliska begrepp genom att, i stället för vetenskapliga instrument, sätta kroppen mot naturfenomenen som mäts, utvärderas, vägs, tolkas och förmedlas som fenomen för människan. Bilderna hänger sig åt en rundgång längs det synestetiska pärlband där syn, hörsel och känsel är uppträdda. […] I flera av bilderna finner man ett utforskande av fysikaliska begrepp; vakuum (Den tomma mängden), absorption (Konstruktion för absorption I+II) eller densitet (Untitled (osmium 1.21g)). Men detta är lika mycket en undersökning av det okända och icke-rationaliserbara som ryms i vårt inre. I motsats till det fysikaliskt åtskilda och separerade som delats upp i våglängder, frekvenser och andra mätbara enheter består vårt inre landskap av ett dunkel, där det är svårare att urskilja saker från varandra. Som en blodvarm, förtätad och oren dimma som inte är möjlig att skingra om man vill utforska den.”
/ Moa Goysdotter

Vernissage lördag 30 april kl. 13-17
Utställningen pågår till och med lördag 28 maj.
Välkomna!

MARTIN BRYDER GALLERY
Nygatan 12, Lund, Sweden
tors 16-18, lör 13-16
martinbrydergallery.se

Posted in utställningar | Comments Off on I RELATION TILL ALLT DET ANDRA | Jennie Rosberg – 30 april – 28 maj

MemoryPalaceRebuilt PEO OLSSON – 26 mars – 23 april

PeoOlsson_affisch

MemoryPalaceRebuilt 2016

An imposter talking loudly.

Framework

”Using the archive as backdrop and structure (a soundbox), the self, the language and memory is examined in the work ’MemoryPalace’.

 

Our memories slide and the sorting of information creates a oscillating movement between past and present. A constant rewriting and overwriting, using material derived from itself.

The photographic picture seems to be a membrane which separates our perception into different spaces. A screen that attracts us like the light source attracts the moth.

We can never step outside of our own language. It might change but at the same time it is impossible to cross its flexing boundary. Just like the shadow, or a sphere, that moves according to our movements. Limited, as the gaze, by the horizon or darkness.*

A closed room where the remaining light lingers on the retina. 

Revisiting, rebuilding and repeating is in this presentation an attempt to address the notion of overwriting and relapse that connects our different modes of perception. The closed room as a pivot for the mind and as the impossible finishing point for understanding.

Peo Olsson is a Swedish photographer. He focuses his work on processes of change and the human condition. The archive or collection is often a point of departure in his work, examining time, memory and the self.

Educated at ICP in New York, and he also holds an MFA from School of Photography at the University of Gothenburg.

He has exhibited his work mainly in Sweden, but also in Denmark, Germany, Turkey and the United States.

He published his first book ”Umbra Hominis” in 2014.

Throughout the years his commissioned work has been published both in editorial magazines and in commercial contexts.

He has been involved in making books both as a photographer and publisher.

Since 2014 he is also guest-teacher at Malmö University.

Born 1973. Lives and works in Lund, Sweden

*excerpts from “Exploded View” by Peo Olsson

 

MemoryPalaceRebuilt

PEO OLSSON Vernissage lördag 26 mars kl 13-17 MARTIN BRYDER GALLERY • Nygatan 12 i Lund • 070-380 50 17 • 26 mars – 23 april www.martinbrydergallery.se

Posted in utställningar | Comments Off on MemoryPalaceRebuilt PEO OLSSON – 26 mars – 23 april

Anne Marte Overaas första utstilling på Martin Bryder Gallery i Lund -13 februari – 11 mars

AMO_affischDen stora skillnaden — : Det fanns i alla tider några som gjorde till sitt lif att följa sin genius ; de flesta följde bara sin egen kropp till grafven. Där är ett damm i lifvet, som stjäler lifvet från oss. De bästa människorna ha varit dammets hemlighet på spåren. För dem fanns intet val, för dem ställde sig saken så : vill du icke gå den finaste vägen, skall du gå den dyigaste. För de flesta finns ett tredje, som är lagom fint och lagom snuskigt, hvarken det ena eller det andra. De affärda, i bästa fall, hela saken med ett visst själsfförakt; det är dem ett slags narkotikum. Icke så för undantagsmänniskan. Det är sin egen hemlighetsfulla outforskliga förteget klartalande genius lifcet måste lära henne att känna, om hon icke skall omkomma, bli olyckligare än alla andra. Hvad är “genius”? Uppmärksamhet på sin hemliga instinkt, förlitan på den, mer än på allt hvad andra sagt och säga… Dessa ljus, dessa dofter genom själen äro till sist det reellaste och starkaste i vårt väsen, skörare än spindeltråd, starkare än järn: det som frälsar och håller när allt faller, det allena som gör ett öde skönt och förnuftigt.

 

Vilhelm Ekelund

Veri Similia II

 

Välkommen till Anne Marte Overaas första utstilling på Martin Bryder Gallery i Lund.

I måleriet a study of oatmeal porridge avbildas havregrynsgröt som stelnat i kastrullen.

Ett evenemang kommer arrangeras på galleriet mot slutet av utställingsperioden, information om detta ges vid vernisagen den 13 februari.

Posted in utställningar | Comments Off on Anne Marte Overaas första utstilling på Martin Bryder Gallery i Lund -13 februari – 11 mars

Även med händerna ovanpå täcket – är jag den farligaste på min väg – Aktuell utställning med Signe Vad (DK)

Skärmavbild 2016-01-12 kl. 14.19.01jag smeker mitt inre och föder en klump intorkat blod

utskiten med uppfostran
urladdar psykodynamiska explosioner i små droppar

och sätter avtryck

vi blandar alla blod

homo carnosa!

Signe Vad ställer ut fotografi och installationer hos Martin Bryder Galleri.

Även med händerna ovanpå täcket – är jag den farligaste på min väg är en utställning som kretsar kring det omedvetna, begär och drifter. Signe vad använder blod, droppar och svulstiga groteska former som ett psykodynamiskt grepp för att göra upp med kulturell inkodning, hämningar och skam.

“Psykodynamik: psykologiskt begrepp som avser samspelet mellan psykiska krafter (tex behov, impulser av sexuell eller aggresiv art, känslor) i personligheten. Enligt psykoanalytisk teori skapas psykodynamiken av omedvetna psykiska krafter såsom drifter och försvarsmekaniker. Dessa avgör såväl barnets som den vuxnes personlighetsutveckling, såsom beteende, fantasi, symptom och motiv.”(http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/psykodynamik)

Posted in utställningar | Comments Off on Även med händerna ovanpå täcket – är jag den farligaste på min väg – Aktuell utställning med Signe Vad (DK)

Newfoundland

event
Jag utgår från textilier med en historia av att ha burits eller legats på, för att forma geometriska konstellationer, influerad av idérikedomen inom lappteknik; att förvandla något uttjänt och ge det nytt liv. Motiven är hämtade bland stengolv vars sammansatta skärvor, med enkla visuella medel, inger illusioner av djup. Mönster som genom sina upprepningar och reflektioner antyder en tänkt oändlighet.

Katrine Persson (f. 1976) bor i Malmö och är utbildad på Konsthögskolan Valand. Persson arbetar sedan en tid främst textilt och är intresserad av att göra sitt eget guld.

www.katrinepersson.tumblr.com

 

Posted in utställningar | Comments Off on Newfoundland

CONTINUUM – MATTIAS ELIASSON 3 oktober – 1 november

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on CONTINUUM – MATTIAS ELIASSON 3 oktober – 1 november

CONTINUUM – MATTIAS ELIASSON 3 oktober – 1 november

ME_affisch
”Om allt bara pågår och ansträngningarna aldrig upphör, inträder till slut ett läge där allt verkar så precis rätt i förhållande till vartannat. En gång räcker. Ett kontinuum av försök är vad som orsakar denna enda gång. De kemiska reaktionernas ständiga strävan ska därför aldrig ges upp, oavsett om man är atom eller annan sorts partikel.” (Ester Nilsson)

Posted in utställningar | Comments Off on CONTINUUM – MATTIAS ELIASSON 3 oktober – 1 november

AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

utst2 utst1

Posted in utställningar | Comments Off on AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

Augusti_2

Posted in utställningar | Comments Off on AEVUM – ANDERS STOLT – 22 AUGUSTI – 26 SEPTEMBER

NOTES – Carl Michael Von Hausswolff

Notes_kort-2

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF

NOTES

The second CMVH exhibition at Martin Bryder Gallery consists of thirty-six different collages on paper and a two-channel sound piece.

The collages, Notes, are meditative reflexions and notes on our time using words, photographs and bank notes from various places in our world such as Uruguay, Russia, China etc.

The sound- piece, Notes (Remedios Bells), is a post-minimalistic work consisting of stretched tones stemming from a church bell in Colombia.

In connection with the exhibition a signed and numbered edition (ed.: 23) of Notes consisting of 30 pages and one CD-R will be released by the gallery

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF

NOTES

CMVH:s andra utställning hos Martin Bryder består av trettiosex olika kollage på papper samt ett ljud verk. 

Kollagen, Notes, är meditativa reflextioner och noteringar på vår samtid bestående av fotografier och sedlar ifrån så vitt skilda länder som Uruguay, Ryssland, Kina m fl  och enstaka kommenterande ord. 

Ljudverket, Notes (Remedios Bells), är ett post-minimalistiskt verk bestående av utdragna toner som härstammar från en kyrkklocka i Colombia.

I samband med utställningen ger galleriet ut en signerad och numrerad (23 ex) upplaga av NOTES innehållande 30 st blad och en CD-R.

Posted in utställningar | Comments Off on NOTES – Carl Michael Von Hausswolff