Monthly Archives: February 2013

Gradients

Peo Olsson på Martin Bryder Gallery 2-31 mars 2013  En gradient kan ha olika riktningar, men beskriver i grunden en förändring. En gradvis övergång formuleras och intresset riktas mot processen i sig. En övertoning från ett tillstånd till ett annat, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gradients