Monthly Archives: April 2013

Lära känna jordvalen

Efter återkommande förnimmelser om en val nere i jorden har en minutiös process påbörjats för att förstå sig på dess natur. Delar av denna pågående undersökning presenteras i form av redskap, instrument, kartor och skisser.  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lära känna jordvalen