Monthly Archives: November 2015

Newfoundland

Jag utgår från textilier med en historia av att ha burits eller legats på, för att forma geometriska konstellationer, influerad av idérikedomen inom lappteknik; att förvandla något uttjänt och ge det nytt liv. Motiven är hämtade bland stengolv vars sammansatta … Continue reading

Posted in utställningar | Comments Off on Newfoundland