Anne Marte Overaas första utstilling på Martin Bryder Gallery i Lund -13 februari – 11 mars

AMO_affischDen stora skillnaden — : Det fanns i alla tider några som gjorde till sitt lif att följa sin genius ; de flesta följde bara sin egen kropp till grafven. Där är ett damm i lifvet, som stjäler lifvet från oss. De bästa människorna ha varit dammets hemlighet på spåren. För dem fanns intet val, för dem ställde sig saken så : vill du icke gå den finaste vägen, skall du gå den dyigaste. För de flesta finns ett tredje, som är lagom fint och lagom snuskigt, hvarken det ena eller det andra. De affärda, i bästa fall, hela saken med ett visst själsfförakt; det är dem ett slags narkotikum. Icke så för undantagsmänniskan. Det är sin egen hemlighetsfulla outforskliga förteget klartalande genius lifcet måste lära henne att känna, om hon icke skall omkomma, bli olyckligare än alla andra. Hvad är “genius”? Uppmärksamhet på sin hemliga instinkt, förlitan på den, mer än på allt hvad andra sagt och säga… Dessa ljus, dessa dofter genom själen äro till sist det reellaste och starkaste i vårt väsen, skörare än spindeltråd, starkare än järn: det som frälsar och håller när allt faller, det allena som gör ett öde skönt och förnuftigt.

 

Vilhelm Ekelund

Veri Similia II

 

Välkommen till Anne Marte Overaas första utstilling på Martin Bryder Gallery i Lund.

I måleriet a study of oatmeal porridge avbildas havregrynsgröt som stelnat i kastrullen.

Ett evenemang kommer arrangeras på galleriet mot slutet av utställingsperioden, information om detta ges vid vernisagen den 13 februari.

Share Button
This entry was posted in utställningar. Bookmark the permalink.