CONTINUUM – MATTIAS ELIASSON 3 oktober – 1 november

ME_affisch
”Om allt bara pågår och ansträngningarna aldrig upphör, inträder till slut ett läge där allt verkar så precis rätt i förhållande till vartannat. En gång räcker. Ett kontinuum av försök är vad som orsakar denna enda gång. De kemiska reaktionernas ständiga strävan ska därför aldrig ges upp, oavsett om man är atom eller annan sorts partikel.” (Ester Nilsson)

Share Button
This entry was posted in utställningar. Bookmark the permalink.