Henrik Rylander: Moratorium


VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE 12 mars KL 13-17
Utställningen pågår 12 mars – 2 april

NIHLÉN INTERVJUAR RYLANDER:
Vad kan vi förvänta oss av din utställning på Martin Bryder Gallery i Lund?
Utställningen kommer att innehålla ett kluster av ljud från två verk vars titlar ger en ingång till möjlig tolkning. Ljudinstallationerna kompletteras med två visuella verk; ett fotografi och ett objekt (multipel). Allt är nyproducerat och premiärvisas. Titlarna på verken som visas:
“Power Model VII (White Power)”, “Power Model VIII (Connected)”,
“Konstruktion #1” och “Silencer”

Titeln, Moratorium betyder ett fördröjande av ett verkställande eller kan innebära ett anstånd med en skuld. Hur förhåller sig titeln till verken i utställningen?
Min utgångspunkt för utställningen är frågor kring begreppet kollektiv skuld. Är alla som inte högt säger ifrån medskyldiga till brott som andra individer utför? Vilket ansvar har vi som individer i förhållande till kollektivet? I vilken utsträckning låter vi våra uppfattningar påverkas av den sk allmänna opinionen – och hur har den i sin tur uppkommit?
Inspiration till verken fick jag när jag i höstas läste Gellert Tamas bok De apatiska som handlar om hur lättpåverkade vi är av propaganda och desinformation och vad som kan hända om man slutar ställa frågor. På den tiden var det ju Ny Demokrati som fick möjlighet att komma fram och skapa opinion och nu har vi sett en liknande strömning med Sverigedemokraterna. (Särskilt tydligt i de södra delarna av Sverige.)

Du har arbetat mycket med tematik kring övervakningssamhället, makt och propaganda. Tror du att konsten kan utgöra en frizon där individen kan uppnå ett tillstånd av i alla fall mental frihet?
CM von Hausswolff har sagt en gång att konstnär är det enda fria yrket.
Men det är nog ett önsketänkande eller en paradox.
Jag tror att det är en förutsättning för sitt utövande att som konstnär känna sig mentalt fri – men samtidigt kommer man ju aldrig ifrån sina egna begränsningar och tillkortakommanden, sitt bakgrundsbagage och den allerstädes närvarande påverkan från omvärlden. Och tur är väl det – då detta ju är bränslet som som håller skapandet brinnande.

Share Button
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.