MARTIN MAGNTORN “DEAD ENDS” // 5 november – 17 december

Vernissage 5 november kl 13-17. Konsert kl 15.

Foto: Martin Magntorn

Dead Ends är ett på en gång humoristiskt och allvarligt projekt som tar upp frågor kring avslutade relationer (vänner/kärleksrelationer) och tingen som finns kvar efter dem. 

’Dead Ends’ kretsar kring materialitet och minne kopplat till föremål som blivit kvar efter en relation. I mailkorrespondens med den andra personen som fått tillsänt ett fotografi av föremålet och mina minnesanteckningar har jag bett om att få deras syn på relationen idag.

Foto: Martin Magntorn
Share Button
This entry was posted in utställningar. Bookmark the permalink.