NOTES – Carl Michael Von Hausswolff

Notes_kort-2

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF

NOTES

The second CMVH exhibition at Martin Bryder Gallery consists of thirty-six different collages on paper and a two-channel sound piece.

The collages, Notes, are meditative reflexions and notes on our time using words, photographs and bank notes from various places in our world such as Uruguay, Russia, China etc.

The sound- piece, Notes (Remedios Bells), is a post-minimalistic work consisting of stretched tones stemming from a church bell in Colombia.

In connection with the exhibition a signed and numbered edition (ed.: 23) of Notes consisting of 30 pages and one CD-R will be released by the gallery

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF

NOTES

CMVH:s andra utställning hos Martin Bryder består av trettiosex olika kollage på papper samt ett ljud verk. 

Kollagen, Notes, är meditativa reflextioner och noteringar på vår samtid bestående av fotografier och sedlar ifrån så vitt skilda länder som Uruguay, Ryssland, Kina m fl  och enstaka kommenterande ord. 

Ljudverket, Notes (Remedios Bells), är ett post-minimalistiskt verk bestående av utdragna toner som härstammar från en kyrkklocka i Colombia.

I samband med utställningen ger galleriet ut en signerad och numrerad (23 ex) upplaga av NOTES innehållande 30 st blad och en CD-R.

Share Button
This entry was posted in utställningar. Bookmark the permalink.