JOHAN ZETTERQVIST (PROPOSALS AND STUDIES II) Vernissage Lördag 28/8 kl 13-17

Share Button
Posted in Uncategorized | Comments Off on JOHAN ZETTERQVIST (PROPOSALS AND STUDIES II) Vernissage Lördag 28/8 kl 13-17

GÅRDSFEST OCH UTSTÄLLNING AV MARTIN BRYDER – 14/8

Share Button
Posted in utställningar | Comments Off on GÅRDSFEST OCH UTSTÄLLNING AV MARTIN BRYDER – 14/8

Välkomna på party och Vernissage!

Nu bjuder vi in sommaren på galleriet! Och Du är bjuden! Nygatan 12

Share Button
Posted in Uncategorized | Comments Off on Välkomna på party och Vernissage!

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF MEDITATIONS:FIRE AND WIND – VERNISSAGE

Share Button
Posted in utställningar | Comments Off on CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF MEDITATIONS:FIRE AND WIND – VERNISSAGE

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF MEDITATIONS:FIRE AND WIND – VERNISSAGE Söndag 28 mars kl 13-17

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF MEDITATIONS:FIRE AND WIND
VERNISSAGE Söndag 28 mars kl 13-17
MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund www.martinbrydergallery.se 070-380 50 17
Share Button
Posted in utställningar | Comments Off on CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF MEDITATIONS:FIRE AND WIND – VERNISSAGE Söndag 28 mars kl 13-17

HOMEBASE – Tamara De Laval 20 februari

Share Button
Posted in Uncategorized | Comments Off on HOMEBASE – Tamara De Laval 20 februari

Sanctuary

Share Button
Posted in utställningar | Comments Off on Sanctuary

SHOWROOM – Lördagen den 21 november

Share Button
Posted in utställningar | Comments Off on SHOWROOM – Lördagen den 21 november

By this river. From Source to pond. – Kim Ramberghaug & Jessika Thörnqvist

Utställningen By this river. From source to pond. presenterar en serie fotografier, en vitrin samt ett nyproducerat fotografiskt zine av Kim Ramberghaug och Jessika Thörnqvist. En annan version av arbetet visas samtidigt på Nordic Light Festival of Photography i Kristiansund och har tidigare tidigare visats i utställningen Ruralitet – centrum, periferi på Rackstadmuseet  i Arvika.

By this river. From source to pond. ingår i en serie arbeten i vilka vi undersöker den frivilliga avgränsningen som konstnärlig metod och utforskar kartans begränsning som formel. Vi använder oss inte av system för systemets skull, utan för att undersöka dess möjlighet som metafor för innehåll. Avsikten är att i fotografi försöka teckna en (fragmenterad) kartografi över en geografisk plats. I ett tidigare projekt utgår ifrån en nedlagd cirkulär järnvägslinje i Paris, men i By This River. From Source to Pond. arbetar vi längs stigar och strandsnår som följer vattendraget Viksälven som passerar vår gemensamma stuga i Värmland. 

Med utgångspunkt i en tecknad linje på en befintlig upphittad karta som visar den del av älven som löper från sjön Racken i norr till Rackstaddammen i söder, utforskar vi det på förhand bestämda fältet genom att vandra och fotografera i det föränderliga landskapet längs älven. Avsikten är inte att undersöka landskapet som genre, utan naturen som erfarenhet. Fotografierna fungerar som en slags fältanteckningar och vad vi inte känner till på förhand verkar som inspiration i vårt försök att lära känna älven. I ett observerande fotografi viker vi undan för det givna och söker efter mer efemära motiv, tillfälligheter och perifera detaljer. Observationer leder till abstraktioner.

Några av fotografierna från Viksälven har handkolorerade detaljer och de är alla ramade med obehandlade trälister som tillverkats av en al som vuxit i närheten av platsen. 

Utställningen pågår 07.11. –  28.11.2020.

Vernissage lördag 7 november kl 13.00 – 16.00.

Share Button
Posted in utställningar | Comments Off on By this river. From Source to pond. – Kim Ramberghaug & Jessika Thörnqvist

EVERY CONTACT LEAVES A SOUND – HENRIK RYLANDER 26 Sep-25 Okt kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY

EVERY CONTACT LEAVES A SOUND – HENRIK RYLANDER

26 Sep-25 Okt kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund

EVERY CONTACT LEAVES A SOUND är en serie fotografier tagna med hjälp av en drönare, rakt uppifrån. Motivet i bilderna är spår på asfaltsvägar, gjorda med bil eller motorcykel. Spåren liknar penseldrag, målade med slumpens hjälp. En plötslig inbromsning orsakad av nödvändighet för att undvika kollision, eller gjord med vilje i en önskan att skapa ett avtryck – som spår på asfalt och som ljud i luften.

Share Button
Posted in utställningar | Comments Off on EVERY CONTACT LEAVES A SOUND – HENRIK RYLANDER 26 Sep-25 Okt kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY