THE STYLITES EMILIE FLORIN JONAS LIVERÖD OSKAR NILSSON

 THE STYLITES
EMILIE FLORIN JONAS LIVERÖD OSKAR NILSSON
på Martin Bryder
Gallery
Nygatan 12 i Lund Vernissage lör 30/3 kl 13-17
Öppettider:
Torsdagar kl 16 –18 & lördagar kl 13 –16
Posted in utställningar | Comments Off on THE STYLITES EMILIE FLORIN JONAS LIVERÖD OSKAR NILSSON

MARTIN MAGNTORN • DADDY COOL Vernissage lördag 16 feb kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund •

MARTIN MAGNTORN • DADDY COOL
Vernissage lördag 16 feb kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY
Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17
MARTIN MAGNTORN • DADDY COOL
Vernissage lördag 16 feb kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY
Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17
Posted in utställningar | Comments Off on MARTIN MAGNTORN • DADDY COOL Vernissage lördag 16 feb kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund •

Peter Larsson – Ghost Butt Show

Posted in Uncategorized | Comments Off on Peter Larsson – Ghost Butt Show

Peter Larsson – Ghost Butt Show Vernissage Lördagen 12 Januari KL 13-17

Posted in utställningar | Comments Off on Peter Larsson – Ghost Butt Show Vernissage Lördagen 12 Januari KL 13-17

MÅLERI MARTIN BRYDER Vernissage lördag 1 december 13.00-17.00 MARTIN BRYDER GALLERY

MÅLERI MARTIN BRYDER Vernissage lördag 1 december 13.00-17.00 MARTIN BRYDER GALLERY • Nygatan 12 i Lund www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17

Posted in utställningar | Comments Off on MÅLERI MARTIN BRYDER Vernissage lördag 1 december 13.00-17.00 MARTIN BRYDER GALLERY

KATRINE PERSSON • JOHAN RÖING Vernissage lördag 20 okt kl 13-17

KATRINE PERSSON • JOHAN RÖING Vernissage lördag 20 okt kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17

Posted in utställningar | Comments Off on KATRINE PERSSON • JOHAN RÖING Vernissage lördag 20 okt kl 13-17

Utställning – Dead Water – Kim Ramberghaug & Jessika Thörnqvist [Lightnin’ Howlin’ and Screamin’] 8 september – 14 oktober 2018 Vernissage lördag 8 september kl 13-17

”Tidens glupande slukhål” var för H P Lovecraft (1937) ”den i grunden mest dramatiska och bistert hemska saken i hela universum” och bar på berättelser som drabbade hans huvudpersoner som en både existentiell och kosmologisk kris. I deras senaste publikation Dead Water (2018) blottlägger Jessika Thörnqvist och Kim Ramberghaug med fotobokens hjälp ett antal liknande faror.

Dead Water – som är andra delen av en trilogi – spinner vidare på de frågor som etablerades i Stasis (2016). Men om Stasis var en suggestiv och utforskande gestaltning av synliga tecken på ögonblickens och tidens gång och materia i upplösning eller förfall så är Dead Water mer direkt, intensiv och performativ till sin natur. Fokus har flyttats från föreställningen om det statiska – stasis – som föremål för varseblivning till dess mobilisering som känsla, en självmotsägande mörk kraft eller dynamik.

Dead Water är en uttrycksfull, starkt förtätad, sinnlig svit. Ögonblickliga fotografiska avvikelser frambringade av ljus och skugga, väder och temperatur har fångats i flyktiga men laddade bilder. Sammantaget skapar de ett överdåd av färg- och stämningsväxlingar i form av spontana fysiska sammanträffanden och intriger, som skiftar från ett uppslag till nästa. Andra bilder har fotograferats av från datorskärmen med mobilen, laddats upp och sedan fotograferats igen. I slutänden leder den digitala men ändå hantverksmässiga vandringen mellan upprepad omfotografering, nedbrytning och återuppbyggnad till nya bilder och nytolkningar.

Båda teknikerna – den perifera men betydelsefulla och sinnliga metoden, och det andra förloppet med avsiktlig informationsförlust – stärker intrycket att Dead Water är resultatet av destillering, som ju är något helt annat än digital mjukvaruredigering. Effekten blir ofta att bilden reduceras till anonymitet, men så att serien av fotografier formar en metonymisk berättelse. Det finns ingen handling, men en samling brottstycken tillkännager dess frånvaro. De fåtaliga människorna i bilderna framstår inte som huvudpersoner utan mer som främlingar, omedvetna och oemottagliga för nyfikenhet.

Dead Water presenterar inte världen som den ser ut – och kanske inte ens världen från våra minnen eller drömmar. Den genomsyras av en Lovecraftinspirerad tidsskräck och hittar luckor i fantasin där företeelser inte längre är ändliga eller avskilda. Men naturens förfall och pånyttfödelse ställs på ett fascinerande sätt mot förvrängning och förlust av digital information, bitröta och fotografiska anomalier. I Dead Water finns ingen skugga ur tiden. Skuggorna är i tiden, och tiden och materian uppenbaras som en enhet.

8 september – 14 oktober 2018 / Martin Bryder Gallery, Lund.
Vernissage lördag 8 september kl 13-17 Välkommen!

Posted in utställningar | Comments Off on Utställning – Dead Water – Kim Ramberghaug & Jessika Thörnqvist [Lightnin’ Howlin’ and Screamin’] 8 september – 14 oktober 2018 Vernissage lördag 8 september kl 13-17

unknown malware delivered an exhibition by Signe Vad Martin Bryder Gallery Exhibition period  5 maj – 2 juni 2018

unknown malware delivered

an exhibition by Signe Vad


Martin Bryder Gallery

Exhibition period  5 maj – 2 juni 2018.

Signe Vad’s exhibition at Martin Bryder Gallery will consist of the photographic works Placenta and a video work  There Are No More Dolls In The Closet Only A Respirator.

This is the second time Vad exhibit in the gallery, also this time the theme is concerning human and the animal base-material –the flesh. Photographs of placenta tissue and the 16 min. video work -a sci-fi lecture, a voice from a distant future that examines our relationship with body and flesh. Together, it becomes a tale of the estranged body of contemporary life, the flesh images attract and repel, intimidate our senses; The video work reaches out to connect the viewer with her flesh and blood.

Signe Vad works here with the weird, the erotic and the grotesque as a life-nerve, a poetic dialectic that criticizes alienated inhuman power systems and lifeless structures.

 

unknown malware delivered

Udstilling af Signe Vad

 

Martin Bryder Gallery

udstillingsperiode d. 5 maj – 2 juni 2018.

Signe Vads udstilling hos Martin Bryder Gallery, kommer til at bestå af fotografiske værker Placenta og et videoværk There Are No More Dolls In the Closet Only a Respirator.

Det er anden gang SV udstiller i galleriet, også denne gang tager værkerne afsæt i mennesket og dyrets hus –kødet. Fotografier af moderkagevæv og videoen -en sci-fi forelæsning, som bliver en stemme fra en fjern fremtid der undersøger vor tids forhold til krop og kød. Tilsammen bliver det til en fortælling om samtidens fremmedgjorte kropsforhold, kødbillederne tiltrækker og frastøder, pirrer vores sanser; videoværket rækker ud til betragterens for at vække fornemmelsen af eget kød.

Signe Vad arbejder her med det sære, det erotiske og det groteske som en livsnerve, en poetisk dialektik der kritiserer besynderlige menneskefjendske magtsystemer og livsfattige strukturer.

Posted in utställningar | Comments Off on unknown malware delivered an exhibition by Signe Vad Martin Bryder Gallery Exhibition period  5 maj – 2 juni 2018

PETER CEDERBLOM • SOLEMN MEDITATION Vernissage lördag 17 mars kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY

PETER CEDERBLOM • SOLEMN MEDITATION Vernissage lördag 17 mars kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17

Posted in utställningar | Comments Off on PETER CEDERBLOM • SOLEMN MEDITATION Vernissage lördag 17 mars kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY

EMIL HOLMER • MÅLERI Vernissage lördag 27 jan kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17


Posted in utställningar | Comments Off on EMIL HOLMER • MÅLERI Vernissage lördag 27 jan kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17