EMIL HOLMER • MÅLERI Vernissage lördag 27 jan kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17


Posted in utställningar | Comments Off on EMIL HOLMER • MÅLERI Vernissage lördag 27 jan kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17

NILS BERGENDAL VISAR FOTOGRAFI OCH INSTALLATIONER PÅ MARTIN BRYDER GALLERY Vernissage lördag 25 november kl 13-17

NILS BERGENDAL VISAR FOTOGRAFI OCH INSTALLATIONER PÅ MARTIN BRYDER GALLERY
Vernissage lördag 25 november kl 13-17
Utställningen presenteras kl 14:00

Förra året sjösatte jag och Valle Westesson en kanot i Lommabukten för att ta oss uppför Segeå till källan i inlandet. Syftet var att avläsa landskapet och hitta spår av mänsklig verksamhet. Ån visade sig vara rena hittegodsavdelningen med golfbollar, stenåldersyxor och uppbrutna vapenskåp. Resan, i geografin och kulturhistorien, resulterade i en alternativ hembygdsskildring som presenterades i boken Hög grumlighet noterades (Pequod Press 2017).

Jag har nu fortsatt upp i biflödena, bäckarna och rännilarna. Längre in i de perifera delarna av åns flöde. In i systemets kapillärer. Där finns ett annat landskap: sällan skådade vyer med nyckfulla naturprocesser. Bubblor som lösgör sig ur sedimenten. Vad är det? Destruenter och saprofyter, systemets obemärkta arbetare, som ständigt bryter ner organiskt material i sina minsta beståndsdelar. Verksamheten pågår i det tysta. Allt som syns: små gasbubblor på väg mot den där stora ovanför – atmosfären.

Ett vanligt vanitas tema var just bubblor som svävade över fruktfat som en påminnelse om alltings flyktighet. Barn som blåser såpbubblor och blomster som börjat vissna. Homo bulla est – mänskan är en bubbla. Livet är förgängligt och snart är det över. Men här finns också ett visst mått av uppmuntran. Lägg gnet och mänsklig strävan åt sidan. Njut av att få ingå i denna flyktiga skönhet så länge den nu varar!

Tillbaka till bäcken. Här i periferin pågår ett ständigt utbyte. Förbrukat gods växlas till ny valuta. En orubblig cykel allt liv passerar. Ännu en bubbla frigörs ur bottensedimenten. När den nån sekund senare når vattenytan sprids en svag doft av svavel. Nån har släppt sig. Naturens flatulens. Ett ständigt läckage. Jag drar in doften och går vidare uppströms.

Nils Bergendal
November 2017

Posted in utställningar | Comments Off on NILS BERGENDAL VISAR FOTOGRAFI OCH INSTALLATIONER PÅ MARTIN BRYDER GALLERY Vernissage lördag 25 november kl 13-17

SHUFFLE GRUPPUTSTÄLLNING 21 okt-19 nov VERNISSAGE lördag 21 oktober kl 13-17

 

SHUFFLE GRUPPUTSTÄLLNING
21 okt-19 nov

Sara Wallgren, Julia Peirone, Peo Olsson, Lightning Howlin Screamin, Martin Kann, Nils Bergendal, Leif Holmstrand, Bianca Maria Barmen, Carl Abrahamsson, Katrine Persson, Leif Elggren, CM von Hausswolff, Clay Ketter, Henrik Rylander, Danilo Stankovic, Jean-philippe Antoine, Marja-leena Sillanpää

VERNISSAGE lördag 21 oktober kl 13-17

Posted in utställningar | Comments Off on SHUFFLE GRUPPUTSTÄLLNING 21 okt-19 nov VERNISSAGE lördag 21 oktober kl 13-17

WALLET-WORKS ANDERS STOLT 16 sep-15 okt VERNISSAGE lördag 16 september kl 13-17 MARTIN BRYDER GALLERY • Nygatan 12 i Lund

Posted in utställningar | Comments Off on WALLET-WORKS ANDERS STOLT 16 sep-15 okt VERNISSAGE lördag 16 september kl 13-17 MARTIN BRYDER GALLERY • Nygatan 12 i Lund

CARLOS CAPELAN VERNISSAGE PÅ LÖRDAG 27 MAJ!

Posted in utställningar | Comments Off on CARLOS CAPELAN VERNISSAGE PÅ LÖRDAG 27 MAJ!

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF – LEIF ELGGREN • 8 april – 21 maj Vernissage lördag 8 apr kl 13-17CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF – LEIF ELGGREN • 8 april – 21 maj Vernissage lördag 8 apr kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17

Posted in utställningar | Comments Off on CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF – LEIF ELGGREN • 8 april – 21 maj Vernissage lördag 8 apr kl 13-17

Peter Larsson – FLABBER GAST – Utställning 4e mars till 2a april

Posted in utställningar | Comments Off on Peter Larsson – FLABBER GAST – Utställning 4e mars till 2a april

HÅKAN BENGTSSON • 21 januari – 25 februari Vernissage lördag 21 jan kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17

HÅKAN BENGTSSON • 21 januari - 25 februari Vernissage lördag 21 jan kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17

Posted in utställningar | Comments Off on HÅKAN BENGTSSON • 21 januari – 25 februari Vernissage lördag 21 jan kl 13-17 • MARTIN BRYDER GALLERY Nygatan 12 i Lund • www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17

MÅLERI MARTIN BRYDER Vernissage söndag 27 november 13.00-17.00

MÅLERI MARTIN BRYDER Vernissage söndag 27 november 13.00-17.00 MARTIN BRYDER GALLERY • Nygatan 12 i Lund www.martinbrydergallery.se • 070-380 50 17

Posted in utställningar | Comments Off on MÅLERI MARTIN BRYDER Vernissage söndag 27 november 13.00-17.00

DAGARNA I KYOTO BIANCA MARIA BARMEN – 8 okt – 6 nov

DAGARNA I KYOTO BIANCA MARIA BARMEN VERNISSAGE lördag 8 oktober kl 13-17 MARTIN BRYDER GALLERY • Nygatan 12 i Lund • 070-380 50 17 • www.martinbrydergallery.se • 8 okt – 6 novutstallning16ver2

Posted in utställningar | Comments Off on DAGARNA I KYOTO BIANCA MARIA BARMEN – 8 okt – 6 nov