Vernissage Martin Bryder

Det går utmärkt att kalla Martin Bryders bilder både sakliga och absurda, men det säger ganska lite. Viktigare är att se omsorgen och märkligheten, det specifika i ett väldigt specifikt tilltal. Figurer är i regel motivet. Personer. Abstrakta bilder upplevs i detta konstnärskap även de som personligheter.  Linjer, fält, fläckar och materien färg är personligheter. Ibland monstruösa. Det är omöjligt att tänka sig sådana Bryder-bilder som icke självbiografiska. Men de handlar mer om möten och intryck än om egocentricitet, och de kräver medskapande. Att porträttera sig själv är här att porträttera omgivning, återge reaktioner på världen, reaktioner på möten, men att modigt lämna lejonparten av upplevelseansvaret till betraktaren. Detta utan att smita från själva formuleringens smärtpunkt. Där finns exakthet, glad humor, omtänksamhet och något fruktansvärt som det inte finns ord för. Konturerna kring det outtalbara är ordentligt markerade.

Leif Holmstrand

Vernissage lördagen den 23 november 13.00-17.00 på Martin Bryder gallery

Share Button
This entry was posted in utställningar. Bookmark the permalink.