Sara Wallgren – De re

teaser bild De reCentralt i arbetet med utställningen är den serie teckningar som är avbildningar av
störningar i TV-apparatens bild eller stillbilder när VHS-kassetter fastnat i videobandspelaren. Gemensamt för dessa bilder som Sara Wallgren tagit avstamp i är att någon har sagt sig se ett budskap eller ett ansikte i bilderna, det som kallas ”The ghost in the machine”.
I arbetet har processen varit viktig. Genom tecknandet försvinner oundvikligen delar av information som inte återgetts på rätt sätt gentemot förlagan. Genom tecknandet har bilden omarbetats och förvandlats. Då Wallgren varit omedveten om vilken del av bilden som är väsentlig för det påstådda budskapet har det kanske förvandlats, försvunnit, och blivit en bild som helt avväpnats från sin ursprungliga raison d’être och är inte längre något annat än vad den faktiskt är – en teckning.

I de ljudverk som finns i utställningsrummet fortsätter tankarna kretsa mellan det förväntade och det oväntade. Gränsen mellan det som finns och det som projiceras av oss. I ett av ljudverken har Sara Wallgren använt sig av den så kallade Wow! signalen som är en ljud som spelades in 1977 vid ”The Big Ear”, ett radio-observatorium i Ohio. Oidentifierad och oförklarad spelades ljudet in som en mystisk potentiell signal från en annan livsform. Oavsett om det är en signal ifrån en annan livsform, eller en signal som i sina komplexa omständigheter kommer ur en otroligt märklig slump så är ljudet främmande i sin existerande form. Oberoende av teori ger ljudet upphov till ett annat lyssnande i sin brist på en logisk förklaring till dess existens. Sara har i utställningen De re tagit avstamp i en sorts tillfällig avsaknad av den medvetna mänskliga tankens påverkan, och konstruerat en utställning där hennes egen position blir att sätta slumpen i en sorts ordning.

Sara Wallgrens konstnärsskap har sin grund i teckning och ljud. Pendlande mellan dessa två medium arbetar hon med sakers tillstånd och förutsättningar. Ofta handlar hennes arbeten om kommunikation och översättningar av ett tillstånd till ett annat. Med utställningen De re ställer hon ut för andra gången på Martin Bryder Gallery i Lund, dock var den förra gången 2011 i samarbete med Galleri Pictura.

Vernissage lördag 24e maj kl 13-17

Martin Bryder 
Nygatan 12, Lund

24e maj till 22 juni 2014
Öppettider:
torsdagar 16- 18
lördagar 13-16

Share Button
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.