Gradients

Peo Olsson på Martin Bryder Gallery 2-31 mars 2013 

gradients_peo_bryderEn gradient kan ha olika riktningar, men beskriver i grunden en förändring. En gradvis övergång formuleras och intresset riktas mot processen i sig. En övertoning från ett tillstånd till ett annat, som i större skeenden kring oss är omärklig, allt för snabb eller långsam.

Arkivet eller samlingen har en inneboende dubbelhet. Det organiserar och katalogiserar för att odödliggöra, men på samma gång internalisera och gömma undan. Det både motverkar och skapar död, samtidigt.

Makten över vår historia och därmed vår framtid ligger, till viss del, i hur vi hanterar dessa kollektiva arkivsystem. Sprängkraften i olika sammansättningar av dessa kan förskjuta skeenden, stora eller små. Omformningar som styr vårt kollektiva minne, och påverkar historieskrivning och maktrelationer.

Ett museum monteras ned och finner sin slutförvaring. En världsbild och dess vedertagna gestalt löses upp. Synvinklar och blickriktningar ändras och återspeglar sin tids idéer. Äldre varianter sopas undan och glöms. Misstag repeteras.

Förhållandet mellan människa och natur är i kraftig förändring, men vart det är på väg är svårt att förutspå. Mellanrummet tas över av något annat. Skapat av människan, men bortom hennes kontroll. En organism styrd av vinning och konkurrens.

Strukturell glömska.

Martin Bryder Gallery
Öppet enlig överenskommelse Vernissage 2 mars kl 13-17 Nygatan 12, Lund 070-3805017 

Share Button
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.