Lära känna jordvalen

jordvalexpedition

Efter återkommande förnimmelser om en val nere i jorden har en minutiös process påbörjats för att förstå sig på dess natur. Delar av denna pågående undersökning presenteras i form av redskap, instrument, kartor och skisser.

 

Share Button
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.