lightnin’ howlin’ and screamin’: ILLUMINATION AND NIGHT GLARE

LHSphoto17 januari – 8 februari 2015

Lightnin’ Howlin’ and Screamin’, förkortat LHS, är en konstnärsduo bestående av fotograf Kim Ramberghaug och konstnär Jessika Thörnqvist.

Namnet LightninHowlinand Screaminrefererar till amerikanska bluesartister. Blues som handlar om vemod, ger en bild av olycka och lämnar känslorna till lyssnaren. Vi inspireras av och utforskar de flyktiga inre bilder som kan uppstå när man lyssnar på musik. Dessa atmosfäriska bilder av inre världar och subjektiva tillstånd försvinner, men känslan kan dröja kvar. Likt ett minne. Vi arbetar med att i fotografi, film och ljud försöka ge yttre form åt inre världar. Kan de avbildas eller enbart refereras till?4

 Vi intresserar oss för vad som finns bortom eller utanför en bild, men som ändå kan vara synligt eller anas närvarande. Vi undersöker och laborerar med bildernas inbördes relationer och det meningsbärande utrymme som finns eller kan uppstå mellan dem. I detta utrymme kan det ibland uppstå en tystnad som kan påminna om den som finns mellan tonerna i musik. Genom att arbeta seriellt, med en rytm, önskar vi att skapa stämningar och associationer likt musiken. Inre och yttre landskap speglar sig i varandra.

Kim Ramberghaug(*1973 på Smøla, Norge) har studerat fotografi vid Academy of Art College, San Francisco och Maine Photographic Workshop.

Jessika Thörnqvist(*1975 i Helsingborg) är utbildad vid Kunstakademiet i Trondheim och Nordiska Konstskolan i Kokkola.

Ramberghaug & Thörnqvist har samarbetat som LHS sedan 2011 och deras arbeten har ställts ut i både i Sverige och utomlands. Illumination and Night Glare är deras andra utställning på Martin Bryder Gallery. Titeln är lånad av den amerikanska författaren Carson McCullers oavslutade självbiografi. Utställningen visar fotografi och konstfilm.

 Vernissage lördag 17 januari kl 13 – 17

Share Button
This entry was posted in utställningar. Bookmark the permalink.